Vòng Bảng Olympic

Vòng Bảng Olympic

0 - 0

Ai Cập — Tây Ban Nha

4 - 1

Mexico — Pháp

1 - 0

New Zealand — Hàn Quốc

4 - 2

Brazil — Đức

0 - 2

Argentina — Úc

1 - 0

Nhật Bản — Nam Phi

0 - 1

Honduras — Romania

2 - 1

Bờ Biển Ngà — Saudi Arabia

0 - 0

Ai Cập — Argentina

1 - 0

New Zealand — Honduras

4 - 3

Pháp — Nam Phi

0 - 0

Brazil — Bờ Biển Ngà

0 - 1

Úc — Tây Ban Nha

2 - 1

Nhật Bản — Mexico

0 - 4

Romania — Hàn Quốc

2 - 3

Saudi Arabia — Đức

1 - 1
Allianz Arena, München, Bayern, Đức

Đức — Bờ Biển Ngà

1 - 3

Saudi Arabia — Brazil

0 - 0

Romania — New Zealand

6 - 0

Hàn Quốc — Honduras

1 - 1
La Cartuja, Seville, Tây Ban Nha

Tây Ban Nha — Argentina

0 - 2

Úc — Ai Cập

4 - 0

Nhật Bản — Pháp

0 - 3

Nam Phi — Mexico

5 - 2
La Cartuja, Seville, Tây Ban Nha

Tây Ban Nha — Bờ Biển Ngà

4 - 2

Nhật Bản — New Zealand

1 - 0

Brazil — Ai Cập

3 - 6

Hàn Quốc — Mexico

1 - 4

Mexico — Brazil

0 - 1

Nhật Bản — Tây Ban Nha

3 - 1

Mexico — Nhật Bản

2 - 1

Brazil — Tây Ban Nha