Hà Lan — Cộng Hòa Sec

0 - 2
Full Time

Bồ Đào Nha — Pháp

2 - 2
Full Time

Hungary — Pháp

1 - 1
Full Time

Hungary — Bồ Đào Nha

0 - 3
Full Time